: ایکس نامبر

پنل خرید شماره مجازی این بخش مربوط به خرید شماره مجازی از طریق اسکریپت میباشد کافیست پس از ورود حساب کاربری خود را شارژ نمایید و سپس هر تعداد که میخواهید به صورت خودکار شماره مجازی دریافت نمایید در هر بازه زمانی قادر به دریافت این سرویس میباشید کد تخفیف نیز قابل استفاده در این بخش میباشد